Home – NL

Notaris Laura Riesgo Fernández

De Notaris

Op het notaris van Laura Riesgo Fernández staan wij met een onberispelijk enthousiasme ter beschikking van al die mensen die hulp nodig hebben bij het oplossen, op juridisch gebied, van al die behoeften die zich, als gevolg van familiale, persoonlijke of professionele omstandigheden, op een bepaald moment in hun leven kunnen voordoen. Wij hebben een lange geschiedenis in het aanbieden van onze gekwalificeerde diensten aan de stad Benidorm en de provincie Alicante.

Om meer te weten te komen over de Corporación Notarial nodigen wij u uit de website van de  Colegio Notarial de Valencia te bezoeken.

De Notaris

Op het notaris van Laura Riesgo Fernández staan wij met een onberispelijk enthousiasme ter beschikking van al die mensen die hulp nodig hebben bij het oplossen, op juridisch gebied, van al die behoeften die zich, als gevolg van familiale, persoonlijke of professionele omstandigheden, op een bepaald moment in hun leven kunnen voordoen. Wij hebben een lange geschiedenis in het aanbieden van onze gekwalificeerde diensten aan de stad Benidorm en de provincie Alicante.

Om meer te weten te komen over de Corporación Notarial nodigen wij u uit de website van de  Colegio Notarial de Valencia te bezoeken.

Doorzichtigheid

Garantie

Nabijheid

DIENSTEN

Huisvesting en onroerend goed

Reglementering van alle aspecten van onroerend goed, van schenkingen tot hypothecaire leningen.

Meer weten!
Artboard 2 copy 2

Familie

Opstellen en uitwerken van overeenkomsten en contracten met betrekking tot persoonlijke relaties en gezinnen.

Meer weten!

Nalatenschap en schenkingen

Regeling van erfopvolgingen mortis causa en vaststelling van nalatenschappen, convenants of afstandsverklaringen.

Meer weten!

Volmachten

Verlening van volmachten aan natuurlijke of rechtspersonen om namens een ander in verschillende aangelegenheden op te treden.

Meer weten!

Handelsrecht

Reglementering van alle aspecten in verband met vennootschappen en personenvennootschappen, van oprichtingen tot protesten.

Meer weten!

Notulen en beleid

Het verkrijgen van notariële akten of beëdigde verklaringen in schriftelijke vorm, alsmede notariële tussenkomst in polissen.

Meer weten!

Legitimaties

Erkenning dat een handtekening op een document aan een bepaalde persoon toebehoort.

Meer weten!

Getuigenissen

Verklaring dat een bepaald document een exacte kopie is van het origineel.

Meer weten!

Huisvesting en onroerend goed

Reglementering van alle aspecten van onroerend goed, van schenkingen tot hypothecaire leningen.

Meer weten!
Artboard 2 copy 2

Familie

Opstellen en uitwerken van overeenkomsten en contracten met betrekking tot persoonlijke relaties en gezinnen.

Meer weten!

Nalatenschap en schenkingen

Regeling van erfopvolgingen mortis causa en vaststelling van nalatenschappen, convenants of afstandsverklaringen.

Meer weten!

Volmachten

Verlening van volmachten aan natuurlijke of rechtspersonen om namens een ander in verschillende aangelegenheden op te treden.

Meer weten!

Handelsrecht

Reglementering van alle aspecten in verband met vennootschappen en personenvennootschappen, van oprichtingen tot protesten.

Meer weten!

Notulen en beleid

Het verkrijgen van notariële akten of beëdigde verklaringen in schriftelijke vorm, alsmede notariële tussenkomst in polissen.

Meer weten!

Legitimaties

Erkenning dat een handtekening op een document aan een bepaalde persoon toebehoort.

Meer weten!

Getuigenissen

Verklaring dat een bepaald document een exacte kopie is van het origineel.

Meer weten!

WAAR ZIJN WE?